Seks pasienter som hadde ventet lenge på operasjon fikk tirsdag beskjed om at operasjonene er utsatt på ubestemt tid. Kirurgisk og ortopedisk avdeling ved Sykehuset Østfold Moss er midlertidig stengt etter at det ble funnet ekskrementer fra mus.

– Alt kirurgisk utstyr må steriliseres, og avdelingen som opererer ti til femten pasienter daglig, er midlertidig stengt, sier kommunikasjonsdirektør Anne Grethe Erlandsen ved Sykehuset Østfold til moss-avis.no.

Kirurgisk avdeling åpnet etter sommerferien 4. august. Siden har det vært utført flere operasjoner ved de to operasjonssalene som ble stengt tirsdag.

Erlandsen sier at musene etter all sannsynlighet kom seg inn i forbindelse med vedlikeholdsarbeid som ble utført mens avdelingene hadde sommerstengt.