Forrige fredag var 150 bistandsadvokater etter terrorangrepet samlet i Oslo for å diskutere praktiske forhold rundt rettssaken mot Anders Behring Breivik. I tillegg til straffesaken ble rollen til de tre koordinerende bistandsadvokatene diskutert. BT kjenner til at det ble rettet kritikk mot at noen opptrer som generelle talspersoner for alle pårørende, advokater og berørte. Flere av de fremmøtte skal ha tatt opp at klientene deres reagerer på enkeltadvokaters fremferd, og at dette ikke er tjenlig for klientene.

Advokatene Frode Elgesem, Siv Hallgren og Mette Yvonne Larsen er av Oslo tingrett oppnevnt som koordinerende advokater frem til tiltale tas ut.

BT har vært i kontakt med flere advokater som bekrefter misnøyen, men ingen ønsker å navngi enkeltpersoner.

Går for langt

Advokat Einar Drægebø ved Advokatfirmaet Kyrre representerer 23 overlevende og etterlatte i Hordaland. Han mener det er uheldig at noen uttaler seg sterkt kritisk til beredskap og politiets rolle.

— Enkelte bistandsadvokater uttaler seg veldig kraftfullt og bastant og går veldig langt. Jeg er usikker på om det gagner dem som sitter igjen med stor sorg og smerte, sier Drægebø.

Drægebø og flere av de andre advokatene BT har vært i kontakt med reagerer særlig på bistandsadvokater som gir inntrykk av å uttale seg på vegne av alle de tusen pårørende og mange etterlatte, men bare representerer et fåtall. Klientene hans reagerer gjennomgående negativt når enkeltadvokater uttaler seg særs kritisk om offentlige instansers opptreden og oppgaveutførelse.— De har verken mandat fra oss, retten eller klienter til å uttale seg på alles vegne. Nettopp det i seg selv tilsier at man må være ydmyk og forsiktig, sier Drægebø.

Fra Oslo tingrett får BT opplyst at koordinerende bistandsadvokater kun har en praktisk funksjon.

Skjønner ikke kritikk

mette yvonne larsen.jpg

Advokat Mette Yvonne Larsen (bildet) bekrefter diskusjonen.— Vi er enig om at vi må presisere at vi uttaler oss på vegne av klientene våre. Men dette var et møte med 130 advokater, der noen opplevde dette som et problem, andre ikke. Som koordinerende bistandsadvokater har vi også andre oppgaver som ikke handler om media, sier Larsen.

- Føler du deg truffet av kritikken?

— Det vil jeg ikke kommentere, og jeg tar ikke ordskifte i media rundt hva jeg har sagt. Jeg har representert mine klienter, og det er de utmerket fornøyd med. Det kom veldig mye positivt ut av dette møtet, og jeg synes dette blir å koke suppe på en spiker, sier Larsen.

Kritiserer også mediene

Advokat Ragni Løkholm Ramberg ved Advokatfirmaet Østgård i Tromsø mener både media og advokatene må være sin rolle bevisst. Hun viser til at det er et stort mangfold blant både advokatene og de berørte.

— Verken bistandsadvokater eller media har evnet å få frem mangfoldet hos de berørte. Det kan for noen berørte oppleves som en belastning at når bistandsadvokater uttaler seg på vegne av fornærmede etter Utøya – altså som om det gjelder alle. En av mine klienter, Torunn Husvik, har sagt det slik: Det finnes like mange reaksjoner, tanker, meninger og behov som det finnes berørte i saken. Jeg synes det er et godt utgangspunkt, og når hun, som fornærmet, evner å være så balansert og klok, må også de profesjonelle aktører i saken bestrebe seg på det samme, sier Ramberg.

Behovet for å koordinere informasjonen ut til 173 bistandsadvokater er stort. Ramberg mener det er helt nødvendig at noen har denne rollen, ikke minst av hensyn til tid og ressursbruk.

At det er uenighet blant advokatene er helt naturlig, etter hennes mening.

— Noen av de berørte og av bistandsadvokatene er veldig kritisk til påtalemyndigheten og regjeringen og har behov for å fremme denne kritikken offentlig. Andre har klienter med nær tilknytning til regjeringsapparatet og - naturlig nok - med stor lojalitet til Arbeiderpartiet. Det blir spesielt viktig da, å være tydelig på hvem man uttaler seg på vegne av, og ikke generalisere, sier hun.

- Ryddig

Bare en gang tidligere har rettsvesenet oppnevnt koordinerende bistandsadvokater, og det var i Lommemannen-saken. Da hadde advokat Siv Hallgren denne rollen. Bergensadvokat Tove Laursen sier verken hun eller hennes klient har reagert på noe med de koordinerende advokatenes fremferd.

— Jeg synes for så vidt det har vært ryddig, men jeg har notert meg at en del har vært misfornøyd. Selv har jeg vel tenkt at enkelte uttalelser ikke har vært så lure, sier Laursen.

Hun mener problemet var større helt i starten.

— Det er blitt bedre, men jeg tror nok at allmennheten kan få en forståelse av at noen snakker på vegne av alle. Vi vet at fornærmede og etterlatte reagerer på det, sier Laursen.

Frode Elgesem er en av de tre koordinerende bistandsadvokatene. Han ønsker ikke å delta i noen offentlig debatt rundt saken, men bekrefter overfor bt.no at deres rolle ble tatt opp på todagersmøtet i forrige uke.

— Alle er helt enige i at de koordinerende bistandsadvokatene ikke har noe mandat til å uttale seg på vegne av alle, med mindre det gjelder rene praktiske spørsmål.

Han påpeker at også de tre koordinerende bistandsadvokatene har egne klienter, og at de dermed må få lov til å komme med synspunkter på vegne av disse.

— Men vi er opptatt av at det skal fremgå så klart som mulig hvilken rolle man har når man uttaler seg offentlig, sier Elgesem.

Hva synes du om bistandsadvokatenes opptreden etter 22. juli?