I følge Andøyposten bekrefter politiet i dag at to av besetningsmedlemmene som ble alkotestet da de ble brakt i land hadde rødt utslag på alkometeret.

— Det var forhold som gjorde at vi tok blodprøve av to personer for å få ytterligere dokumentasjon. Den ene var kapteinen. Den andre jobbet i maskinrommet, sier politibetjent Frode Monrad til Andøyposten.

Tømmes

Det er pent vær i området og tømmeoperasjonen vil pågå i to til tre døgn.

I følge Statens forurensingstilsyn (SFT) skal "Murman" ved grunnstøtingen ha innholdt rundt 400 tonn gassolje (marin diesel) og cirka 12 tonn smøre- og hydraulikkoljer. Fartøyet som havarerte utenfor Andøya i Nordland hadde ingen last.

Det oppsto en lekkasje umiddelbart etter grunnstøtingen. Havaristen ligger framdeles stabilt med 90 grader slagside mot babord. Rundt 90 prosent ligger under vann

Pumper diesel

Det pumpes nå diesel fra to tanker som er mulig å nå over vann, til oljevernfartøyet "Oljevern 02", som ligger ved siden av "Murman". Oljelensen som lå på nordsiden av havaristen, er fjernet for å komme bedre til i tømmeoperasjonen. Det skal ikke lekke nevneverdig fra skipet.

Hull i skroget

SFT og Kystvakten har siden torsdag undersøkt havaristen og tilrettelagt for å få tømt den. Dykkerundersøkelser som mannskap fra kystvaktskipene "Malene Østervold" og "Tromsø" gjorde fredag, viser at det minst er et stort og fire mindre hull i bunnen av skipet på babord side.

"Oljevern 02" har en kapasitet på 90 tonn. Når den er fylt opp, vil den losse lasta ved et tankanlegg i Andenes. Nødlossinga vil fortsette i to-tre døgn. Når tankene som er mulig å nå over vann, er tømt, vil en med hjelp av dykkere fra kystvaktfartøyene koble seg på tankene under vann. Det er meldt stabilt, bra vær i området hele helgen, med vind fra sør/sørøst.

Tråleren "Murman" ligger på siden omgitt av oljelenser (Foto: Statens forurensingstilsyn)