Søndag 12. august skulle rundt 100 gårder over hele landet åpnet dørene til låve, fjøs og stall. Arrangementet har vært en spennende introduksjon til gårdslivet for barnefamilier og andre de siste årene.— Vi tok beslutningen om å avlyse i begynnelsen av mai, da epidemien fremdeles var på topp i Storbritannia, forteller informasjonssjef Sigrid Hjørnegård i Norges Bondelag til NTB.Selv om sykdommen har gått sterkt tilbake nå, er Hjørnegård glad for at de avlyste.- Vi har tidligere frarådet våre medlemmer å stille ut klovdyr på steder der de ikke har full kontroll med hvem som kommer på besøk. Da er det vanskelig å be medlemmer om å stille opp på arrangement der det kan være en viss smitterisiko, mener Hjørnegård.Nå starter Bondelaget arbeidet med å planlegge Åpen Gård til neste år. Inntil videre blir ingen klovdyr vist fram for publikum, verken på Åpen Gård eller utstillinger og messer. Men kanskje får noen tilstelninger besøk av kaniner og høner, eller "klappedyr", som Bondelaget kaller dem.- Vi gleder oss til Åpen Gård neste år. Det er både viktig og trivelig for norske bønder å vise fram måten de dyrker mat på, sier Hjørnegård.