– Jeg er ikke kjent med noen slik avtale, sier justisministeren til TV 2.

Likevel utelukker ikke Storberget at en slik avtale kan eksistere.

– Slike avtaler er faktisk også en del av den etterforskningen som politi og påtalemyndighet foretar, sier han.

Ifølge Storberget ville det ikke vært naturlig for politiet å orientere ham dersom en slik avtale var blitt inngått.

– Nei, jeg tror nok ikke at det er vanlig å gjøre, og det er heller ikke gjort i denne saken. Derfor har jeg sagt at jeg vil gå en runde med politi og påtalemyndighet for å avklare hva som har skjedd i denne saken slik at Stortinget får den informasjonen som Stortinget bør ha, sier Storberget.