ALF SKJESETH, NTB

Regjeringen og Utlendingsdirektoratet (UDI) tar et knusende oppgjør med mulla Krekar. De mener han truer rikets sikkerhet, og ønsker ham ut av landet innen to uker. Men det er ingen konkrete planer om å iverksette vedtaket.

— Vi har ikke tatt stilling til spørsmål om effektuering. Det vil bli politiets oppgave når et utvisningsvedtak formelt er gyldig, sa kommunalminister Erna Solberg (H) og UDI-direktør Trygve Nordby da utvisningen ble kunngjort på en pressekonferanse onsdag kveld.

Anke og domstol

Mulla Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, sier til NTB at saken vil bli anket til Utlendingsnemnda innen tidsfristen på tre uker.

Han mener at vedtaket og UDIs dokumentasjon ikke inneholder noe nytt i forhold til det som har ligget i forhåndsvarselet om utvisning, og har også varslet forfølgelse av saken i rettsapparatet.

— Jeg er forberedt på at siste ord ikke er sagt med vårt vedtak, og jeg forstår at mange reagerer på at dette tar lang tid. Men vi kan ikke la kortsiktig politisk gevinst gå foran hensyn til rettssikkerhet og norsk lov, sier Solberg i en kommentar til kritikk mot at mulla Krekar ikke er sendt ut av landet for lengst.

Hun opplyser at det uansett ikke vil bli aktuelt å iverksette utvisning før Justisdepartementet har ferdigbehandlet utleveringsbegjæringen fra Jordan.

Rikets sikkerhet

Kommunalministeren instruerte onsdag UDI om å utvise mulla Krekar av hensyn til rikets sikkerhet. Dette har departementet anledning til etter utlendingsloven.

— Krekar har en sentral posisjon i en væpnet islamsk, fundamentalistisk gruppering som jeg mener det er grunn til å anta har tilknytning til al Qaida-nettverket. Rikets sikkerhet kan settes i fare ved Krekars opphold i Norge, blant annet ved at hans virksomhet kan trekke terroristvirksomhet til Norge, sier Solberg.

Kommunalministerens beslutning var i tråd med UDIs innstilling, som ble overlevert til departementet dagen før.

Det er ifølge UDI «mange indikasjoner på at det er forbindelser mellom Krekar og al-Qaida/Osama bin Laden». Som belegg for dette blir det blant annet vist til en rapport fra menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch.

I tillegg til selve utvisningsvedtaket har UDI besluttet at mulla Krekar skal miste sin asylstatus, sin oppholds- og arbeidstillatelse og sine reisedokumenter.