Den 52 år gamle kurdiske mullaen fra Irak, som egentlig heter Najmuddin Faraj Ahmad, klaget i sommer Norge inn for Strasbourg-domstolen.

Mulla Krekar hevder at norske myndigheter har plassert ham i indre eksil, uten rett til å arbeide, studere eller være en del av samfunnet. Nå har domstolen avvist klagen, skriver VG.

I kjennelsen heter det at domstolen”ikke under noen omstendigheter fant noe som tydet på at det hadde funnet sted en krenkelse av rettighetene og frihetene slik de er beskrevet i og beskyttet av Konvensjonen og dens Protokoller”.

Mulla Krekars advokat Brynjar Meling er ikke overrasket og vil nå vurdere om det finnes organer i FN-systemet å klage til.

– Utfallet kom ikke som noen stor overraskelse, men det var verdt et forsøk, sier Meling.

Sigurds?n, Bj?rn