— Vi har fått beskjed fra Høyesterett om at Økokrims påkjæring av løslatelsen i Borgarting lagmannsrett er forkastet. Det betyr at mulla Krekar er en fri mann.

Vi oppfatter dette som en seier for rettssikkerheten, sier Krekars advokat Brynjar

NTB