Etter at Jon Lilletun tirsdag morgen fortalte det norske folk at han ikke ønsker å konkurrere om ledervervet etter Valgerd Svarstad Haugland, er banen klar for statsråden i Helsedepartementet. Ingen andre kandidater er lansert fra noe hold i partiet.

Med Høybråten får Kristelig Folkeparti en effektiv og besluttsom sjef som også er helt plettfri på rullebladet. Den karen har ikke gjort noen «sprell». Han har på alle måter holdt sin sti ren.

46-åringen fra Nesodden utenfor Oslo er en tradisjonell og konservativ partimann som sier bestemt nei både til det ene og det andre. I EU-saken er han krystallklar nei-mann, og han sier absolutt nei til et glass vin (i motsetning til Valgerd) og til en røyk i godt lag (i motsetning til Bondevik).

«Mulla Høybråten» er det uærbødige tilnavnet han dessuten har fått i en del kretser på grunn av den energiske innsatsen for å gjøre røykeloven stadig strengere og mer omfattende.

Sterk EU-motstander

For mange er det oppsiktsvekkende at han er blitt mer overbevist i sin EU-motstand etter hvert som kretsen av EU-medlemmer har økt. I et intervju med Bergens Tidende i januar i år gjorde Høybråten det klart at han overhodet ikke er på gli i retning noe ja-standpunkt, og han utdypet det slik:

«Nei, tvert imot. Den store utvidelsen som nå forestår vil snarere føre til at de små medlemslandene får mindre innflytelse enn de har i dagens EU. For meg er demokratihensynet det viktigste i denne sammenheng, og EU-utvidelsen er i hvert fall ikke noe godt argument for å si ja til medlemskap.»

«Oluf» som alter ego

Dagfinn Høybråten har alle de riktige standpunkter som er forbundet med en klassisk KrF-er. Verdiforankringen er bunnsolid. Utenforstående vil lett stemple ham som prektig og kjedelig, fordi han er så forutsigbar.

Men fargeløs?

I så måte forregner vi oss — vi som ikke står på innsiden av partiet, eller som ikke hører til regjeringsapparatet. Når ikke media er til stede, tør han i hvert fall slippe seg løs som gjøgler og skuespiller! På julebord i regjeringen har han for eksempel opptrådt som Oluf i Rallkattlia, med egne tekster og iført gevanter som resulterte i at bistandsminister Hilde Frafjord Johnson brukte syv minutter før hun skjønte hvem som opptrådte: «Næh, det er jo Dagfinn!»

Solid byråkrat

Han er en politikertype etter Kjell Magne Bondeviks hjerte, og han er ikke uten grunn en av hans mest fortrolige. I flere år på 80-tallet var han også Bondeviks faste politiske rådgiver.

Like siden han var KrFU-leder for over tjue år siden har han med korte avbrekk hatt tunge politiske verv, både som statssekretær i Finansdepartementet og som statsråd i begge Bondevik-regjeringene. Byråkraten Høybråten har dessuten skaffet seg erfaringer på et vidt felt: som rådmann i Oppegård, direktør i KS og som trygdedirektør fra 1997.

Loddtrekning

Men de politiske ambisjonene har vært viktigere enn yrkeskarrieren. Håpet om plass på Stortinget brast likevel ettertrykkelig da han i 1992 tapte for Valgerd Svarstad Haugland. På nominasjonsmøtet i Akershus KrF måtte det så menn loddtrekning til før hun danket ham ut! Det gikk selvsagt sterkt inn på ham.

Blir Høybråten partileder, må han også sikres plass på Stortinget, og da spørs det om han kan unngå omkamp? Valgerd ønsker å fortsette som valgt stortingsrepresentant også i neste periode - og risikerer neppe å bli kastet. Løsningen blir i så fall å nominere ham fra Østfold eller Oslo. Men det er en dårlig start for en partileder ikke å bli valgt fra sitt eget fylke.

Foretrakk Jon Lilletun

Leder i Hordaland KrF, Torill S. Nyborg, beklager åpent overfor Bergens Tidende at Jon Lilletun trakk seg, for han var hennes førstekandidat. Det samme mener Tryggve Lillestøl som er leder i Sogn og Fjordane KrF.

— Selv om Høybråten sikkert vil bli en god partileder, er det ønskelig om vi fortsatt har to kandidater å velge mellom, sier Nyborg.

Både hun og Lillestøl legger stor vekt på at en ny nestleder har forankring i Kommune-Norge.

TOBAKKSHATER: «Mulla Høybråten» er det uærbødige tilnavnet Dagfinn Høybråten har fått på grunn av sin energiske innsats for å gjøre røykeloven stadig strengere og altomfattende. <br/>ARKIVFOTO: THERESE BORGE