Fra velinformert hold får NTB opplyst at det arbeides for at Rederienes Landsforening og Norsk Sjøoffisersforbund i løpet av ettermiddagen setter seg sammen i forhandlinger i det som til nå har vært en helt fastlåst konflikt.

Forhandlingsleder for sjøoffiserene, Asbjørn Furnes, ville onsdag formiddag ikke gi noen forhåpninger om en snarlig løsning i konflikten som nå omfatter 55 ferjer og andre fartøy.

– Her skjer ikke så mye. Vi har ikke bestemt noe i forhold til en opptrapping av konflikten, sa Furnes til NTB før han satte seg i møte med forhandlingsutvalget.

Men fra annet hold får NTB opplyst at det har vært en viss kontakt mellom partene, og at de skal være nære ved å opprette kontakt.

– Jeg tror det skal være mulig å få til samtaler i løpet av ettermiddagen, sier en kilde med nær kjennskap til forhandlingene.