Grønnerøds nye forsvarer, advokat Sigurd Klomsæt, sier han har mange viktige spor å forfølge i arbeid med en gjenopptakelse av saken for sin klient. Han fremhever det såkalte barnålsporet som viktig, men likevel bare som ett av flere spor han vil vektlegge, skriver Aftenposten.

Ekteparet Orderud har siden trippeldrap-dommen forsøkt å få analysert to barnåler som kan avklare om Kristin Kirkemo Haukeland har vært ved kårboligen på Orderud gård der drapene skjedde i Pinsen 1999.

To furunåler

I tillegg til barnålsporet fremhever privatetterforsker Olsen funn av ammunisjon og et pistolmagasin som spor, der Grønnerød og ekteparet Orderud har felles interesse av et samarbeid.

-To furunåler er funnet med tilknytning til Kirkemo Haukeland. Den ene barnålen ble funnet på en ullsokk hjemme hos faren hennes. Den andre fant politiets teknikere på en parykk blant det som skal være hennes eiendeler hjemme hos Lars Grønnerød, sier Olsen til Aftenposten.

Kostbar analyse

Olsen tror Planteforsk ved Landbrukshøgskolen på Ås kan avklare om barnålene kan knyttes til skogen ved kårboligen.

Det vil koste 22.000 kroner å avklare et mulig barnåltreff. Dette må i så fall følges opp med 200 referanseprøver for å få et vitenskapelig holdbart resultat. Det vil koste ytterligere 300.000— 400.000 kroner.

Det er Riksadvokaten som skal avgjøre om påtalemyndigheten skal analysere barnålsporet eller om ekteparets Venneforening skal få lov til å betale for analysen.

(NTB)