Etter Sleipner-forliset for drøyt ett år siden innførte rederiet Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD) forbud mot bruk av private mobiltelefoner i maskinrommet og på brua, melder NRK. Målinger foretatt i fjor om bord i HSDs hurtigbåt "Tedno"registrerte at stråling fra mobiltelefoner kunne påvirke elektronikken.

Sjøfartsdirektoratet vurderer om et forbud skal gjelde for alle ferjer og hurtigbåter.NTB