Utredningen NOU 2000:16 om tobakksindustriens erstatningsansvar ble fremlagt i formiddag.

Man mener at det kan være mulig for røykere å gå til søksmål mot tobakksindustrien, og at passive røykere kan kreve erstatning fra denne industrien, arbeidsgiver og yrkesskadeforsikringen. I tillegg heter det i utredningen at fylkeskommuner skal kunne gå til søksmål for utgifter til sykehusbehandling av røykerelaterte sykdommer.