— To små barn ble meldt savnet, men de har kommet til rette. Etter grundig overflatesøk og søk med dykkere og miniubåt uten resultat, har vi ingen grunn til å fortsette operasjonen, sier operasjonsleder Eirin Eirin Hansen Abuukar i Vestfinnmark politidistrikt til NTB.

Det var brannvesenet som ved 12-tiden fikk melding om at «noe» som kan ha vært et menneske fløt i vannskorpen i Storevannet.

Det ble raskt satt i gang omfattende søk med mannskaper fra politi, brannvesen, ambulanse og redningstjenesten. Også miniubåt ble innleid til operasjonen.

En bestefar kom bort til en av brannmennene og fortalte at han savnet to barnebarn, åtte og ti år gamle. Han oppga ikke navn og ble bedt om å melde seg for politiet, slik at situasjonen kunne avklares.

— Vi kom i kontakt med mannen, som fortalte at han ikke lenger savnet barna. Etter grundig overflatesøk og søk med miniubåt uten resultat, valgte vi å avslutte operasjonen, sier Eirin Hansen Abuukar.

Storevannet ligger nær Hammerfest sentrum og har en omkrets på tre kilometer. Det er et populært utfartsområde for befolkningen.