En av tekstmeldingene som herjer, oppfordrer muslimer til å begå selvmord. En annen melding ber mottakerne om å tegne profeten Muhammed i situasjoner som for en muslim vil virke støtende.

Omfanget av tekstmeldingene er ukjent for Telenor og NetCom. Men ifølge medieforsker Elisabeth Staksrud sprer denne typen meldinger seg raskt.

– Det er en massespredning gjennom en en-til-en-relasjon, gjennom tekstmeldinger. Slik blir ingen stående ansvarlig for innholdet. Det er ingen som står fram og lar det bli en debatt av det. Likevel sender folk meldingene videre, sier hun til NRK.

Forskeren mener de voksne som sender tekstmeldingene, nesten blir som barn.

– Denne typen oppførsel minner veldig om det vi forsøker å bekjempe blant barn og unge, nemlig mobilmobbing og trakassering, sier hun.

SOS Rasisme er ikke overrasket over det som nå skjer, og betegner situasjonen som trist. Organisasjonen har nå startet et opprop om behov for klokskap.