Lederen for den markante ungkarsklubben i Kautokeino, Nils Mattis Buljo, var først litt skuffet over at han ikke fikk tildele æresdiplomet og kniven han selv har smidd direkte til prinsessen.

Overrekkelsen gikk isteden til Kautokeino-ordfører Jan Ole Buljo som forklarte at gaver utenom det offisielle programmet måtte gå gjennom ordføreren i vertskommunen.

Prinsessen kvitterte senere med å returnere en mynt til foreningen, slik samisk skikk krever det. I tillegg til diplom og håndsmidd kvinnekniv, fikk prinsessen også en invitasjon til den storstilte påskefeiringen i Kautokeino.

Ungkarsforeningen sier selv de er en maktfaktor i Kautokeino. De er over 40 i tallet, og har tidvis markert seg også utenfor samebygdas grenser. Ifølge Nils Mattis Buljo deler prinsessen æresmedlemskapet med flere andre jenter som har utmerket seg.

–De æresmedlemmene som gifter seg, skifter status til støttemedlemmer, sier Buljo.

Han lover livsvarig medlemskap til prinsessen såfremt hun ikke gifter seg.

NTB