Dronningen hadde et halvtime langt møte med de pårørende etter sørgegudstjenesten.

— Jeg tror det er godt for alle som har vært en del av dette dramet å la sorgen kunne få utløp. Mitt inntrykk er at det er godt samhold mellom de pårørende og at de støtter hverandre, sa hun synlig rørt.

Klokken 16 lørdag startet sørgegudstjenesten. En halvtime tidligere var kirken i ferd med å fylles opp av pårørende, venner av de savnede, redningsmannskaper og andre.

Da gudstjenesten startet, var kirken nær fullsatt.

— Vi bærer på en følelse av sjokk. Ulykken rammet mange hardt og berører oss alle, sa sogneprest Arvid Helle ved innledningen til gudstjenesten.

- Ord blir fattige

Gudstjenesten åpnet med inngangsprosesjon, der det ble lagt ned fem røde roser foran alteret, til minne om de fem som fortsatt er savnet etter ulykken.

— Våre ord blir fattige i møtet med det ufattelige. La oss derfor hente ord fra bibelen til vår klage og bønn, sa Helle.

Menigheten reiste seg da navnene på de fem savnede - Kristin Korgen (23), Ronny Vike (35, Gro Pedersen (46), Bjørn Olaf Rudi (52) og Unni Søreide Rudi (52) - ble lest opp.

— Vi prøver å søke trøst i Guds ord og samle oss i bønn for dem som er rammet. Vi praktiserer at når noen av oss lider, da lider vi andre med, sa Helle.

Overlevende ba bønn

Overlevende Elsa Peggy Eldøy deltok i forbønnen:

— Det er mange som er rammet. Våre tanker går først til dem som nå savner sine nærmeste. Vi ber om menneskers og Guds nærvær i deres liv, slik at de kan å kjenne trøst og håp og greie å møte dagene. Vi må også takke for at våre liv, som var så nær døden, ble spart. Vi kjenner dyp takknemlighet og ydmykhet over å ha berget livet, og ber om at vi får visdom til å leve livet rett, sa hun.

Mot slutten av gudstjenesten tente representanter for de savnedes familier lys ved alteret.

— La oss tenne lys og minnes dem vi savner i dag. Vi vil tenne fem lys, sa prost Kjartan Leer-Salvesen.

Dronningen til stede

Hennes Majestet Dronning Sonja var også til stede i kirken. Hun satt på første benkerad, og møter etter gudstjenesten familiene til de fem savnede.

— Når vi kaller det sørgegudstjeneste er det ikke en minnegudstjeneste eller begravelse. Det er en samling hvor vi skal la sorgen få være der og smerten, sa prest Annstein Lothe fredag.

LA NED ROSER: Gudstjenesten åpnet med inngangsprosesjon, der det ble lagt ned fem røde roser foran alteret. FOTO: LIV SOLLI OKKENHAUG