KJELL ØSTERBØ

— Politikere har et grunnleggende problem med å si nei. Derfor er vi positiv til å låse ned petroleumsfondet i et virkelig pensjonsfond for å sikre at bare avkastningen brukes og at vi ikke spiser av selve formuen. Det er de to politiske motstanderne Dag Ole Teigen (Ap) og Harald Victor Hove (H) som uttrykker denne rørende enigheten om kortsiktigheten i den økonomiske politikken. Begge er de ungdomskandidater fra Hordaland og står på femte plass på stortingslisten for henholdsvis Arbeiderpartiet og Høyre.

De to unge politikeren er enige i at horisonten under valgkampen er særdeles kort og beklager at det ikke er rom for å ta en helt grunnleggende debatt om hvordan vi sikrer at oljeformuen gjøres om til en evigvarende finansformue som kommende generasjoner også vil dra nytte av.

Ikke ansvarlig nok

Disse unge blant hovedmotstanderne i norsk politikk er altså enige om at den langsiktige økonomiske politikken som bedrives av stortingsflertallet ikke er ansvarlig nok.

Teige gir Frp skylden for at det er slik, mens Hove mener SV og Sp er de mest kortsiktige.

Uansett skyld er de enige om at det er en god idé å gjøre petroleumsfondet til et virkelig pensjonsfond som kunne vært brukt til å finansiere Folketrygdens alderspensjon. Da sikret man oljeformuen for ettertiden samtidig at pengebruken fra år til år ble jevn og forutsigbar. Det er derfor et slikt forslag fortjener en grunnleggende debatt, mener de to.

Bruker dobbelt så mye

Begge deres partier står bak stortingsflertallets løfte om ikke å bruke mer enn en beregnet realavkastning fra petroleumsfondet på fire prosent årlig. I fjor brukte Stortinget omtrent dobbelt så mye.

Dette innrømmer de å ha et felles ansvar for.

Når en slik pengebruk likevel har gått bedre enn man kunne frykte, skyldes det blant annet veksten i Kina der vi importerer lavere prisstigning samtidig som vi nyter godt av skyhøye oljepriser.

— Hvis vi ikke hadde hatt hjelp av disse ytre forhold, hadde nok renten vært atskillig høyere, mener Teigen. Hove er enig.

Frykter samarbeidspartiene

De to er nokså sikker på at de kan enes om hvor mye oljepenger som bør brukes, men fryktelige uenig om hvordan man bør bruker dem.

— Jeg er også alvorlig bekymret for SV og Sp som nå vil prøve å danne regjering sammen med Arbeiderpartiet. Disse to partiene deler overhodet ikke det felles syn vi har på dette, sier Hove.

— Du kan føle deg trygg på at Jens Stoltenberg alltid vil føre en ansvarlig økonomisk politikk. Jeg er atskillig mer bekymret for regjeringens støtteparti, Fremskrittspartiet som virkelig er de ansvarlige her, sier Teige.

— Det er kombinasjonene Frp og SV som er aller verst. Hos disse partiene er det ikke er om for en slik grunnleggende debatt i det hele tatt, mener Hove.

— Det blir feil å trekke opp stigen etter oss, slik vi risikerer med en kortsiktig horisont på bruken av oljepengene, sier han.

— Naturen har brukt noen millioner år på å skape oljen og gassen på sokkelen. Da skulle det bare mangle om vi ikke klarer å la de neste generasjoner også få dra nytte av denne rikdommen, sier Teigen.

RØRENDE ENIGHET: Ungdomskandidatene til Arbeiderpartiet og Høyre i Hordaland, Dag Ole Teigen og Harald Victor Hove vil begge ha en debatt om å låse petroleumsfondet i et virkelig pensjonsfond. <br/>Foto: FRED IVAR KLEMETSEN