GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.no56 prosent av de spurte er mot oppdrett av pelsdyr i bur. 20 prosent er for, mens 24 prosent ikke har tatt stilling til saken. Motstanden mot oppdrett er særlig stor blant yngre kvinner.

— Dette må jo være bekymringsfullt for de som opptatt av pelsdyrnæringens fremtid, sier informasjonsansvarlig Live Karlsrud i Dyrebeskyttelsen i Norge til Bergens Tidendes nettutgave.

Karlsrud er glad for tallene som viser at motstanden mot pelsdyroppdrett i Norge er voksende. Det samme er lederen for Hordaland AUF, Ingerid Nordhaug. Til helgen skal Hordaland Arbeiderparti behandle et forslag om å forby pelsdyroppdrett i bur.

— Jeg har tro på flertall for dette på fylkesårsmøte. Det var et overveldende flertall i Arbeiderpartiet i Bergen. Og Bergen har en tredel av delegatene på årsmøtet. Jeg har fått signaler fra andre partilag i fylket om at de vil støtte saken. Når landbruksministeren sier det må legges etikk til grunn og ikke økonomi i vurderingen av pelsdyrnæringens fremtid, er jeg optimistisk.

Nordhaug håper et vedtak i Hordaland kan føre til at andre fylkeslag reiser saken.

— Regjeringen må få signaler fra fylkespartiene. Da kan saken tas opp på Stortinget med den nødvendige backing. Saken er høyaktuell. Det norske folk viser mer og mer avsky mot denne typen oppdrett. Det må politikerne ta inn over seg, sier Ingerid Nordhaug.

UPOPULÆRT: Pelsdyroppdrett har liten støtte i befolkningen, ifølge en ny meningsmåling. (Arkivfoto)