I dag starter behandlingen av ankesaken på Lillestrøm. Hvis lagmannsretten kommer til samme konklusjon som Nes herredsrett, knytter det seg bare spenning til Lars Grønnerøds skjebne. De øvrige kan vanskelig unngå å få sine dommer bekreftet.

Men det er slett ikke sikkert at lagretten er like skråsikker som Nes herredsrett. I dommen som sorenskriver Tron Våpenstad førte i pennen, blir det fastslått kategorisk at «Det er for retten ikke tvilsomt at gårdskonflikten har ledet til drapene».

Og gårdskonflikten var en strid mellom Per og Veronica Orderud på den ene siden og de tre ofrene på den annen.

For å skape den nødvendige tvil må derfor ekteparets advokater denne gang lykkes i å sannsynliggjøre at gårdskonflikten i realiteten var løst.

Problemet for samtlige forsvarere var og er at det i Orderud-saken ikke har fremkommet noe annet troverdig motiv enn gårdskonflikten.

Forsøket på å tegne en historie om utenlandsk mafia falt på steingrunn i Frogner grendehus. Enda verre gikk det med insinuasjonene om at stesønnen til ett av ofrene kunne være en alternativ drapsmann.

Nes herredsrett mente klart og utvetydig at dette forsøket fra forsvarets side bare bidro til å svekke ekteparets troverdighet.

De tiltaltes håp er at minst fire av lagrettens 10 medlemmer ikke har den samme skråsikre oppfatning som sorenskriver Våpenstad og hans meddommere i Nes herredsrett.

Enhver rimelig og forstandig tvil skal komme de tiltalte til gode. Slik tvil fantes ikke på Frogner, men kanskje finnes den på Åråsen.

fakta/Orderuddrapene

Natt til 23 mai. 1999 blir ekteparet Kristian (80) og Marie Orderud (84) og deres datter Anne Orderud Paust (47) skutt og drept i kårboligen på Orderud gård i Sørum kommune i Akershus.

Per og Veronica Orderud blir 22. juni i fjor i Nes herredsrett dømt til 21 års fengsel. Det samme blir Kristin Kirkemo Haukeland. Lars Grønnerød får to år og seks måneders fengsel.

(NTB)