Dette er konklusjonen som kan trekkes av salgstall for ulike bransjer i handelsnæringen i første kvartal 2003.

Ola og Kari kjøper klær og sko i alle varianter som aldri før. Ved de 20 kjøpesentre som har størst tekstilomsetning i Norge, har klær og sko tatt hånd om 70 prosent av salgsøkningen i årets tre første måneder.

Mindre mat og drikke

Samtidig legger Statistisk sentralbyrå (SSB) frem tall for varehandelen i husholdningene, som viser et fall på 5,9 prosent i forbruk av mat, drikkevarer og tobakk sammenliknet med samme periode i fjor.

Bergen Storsenter er typisk for utviklingen på klær og sko, og øker omtrent som landsgjennomsnittet på syv prosent. Det viser en oversikt utarbeidet av Kvarud Analyse.

Men senterleder Ingunn Hansen, forteller at hennes kunder handler mer enn klær og sko.

— Vi hadde en omsetningsøkning på åtte prosent i årets første kvartal. De fleste bransjene har en god oppgang, bortsett fra reisebyråer, som opplever en nedgang som vi tror skyldes krigen og frykten for SARS, sier Hansen.

Hansen forteller videre at folk var forsiktige med å handle helt i begynnelsen av året, men at de har tatt igjen for det de siste månedene.

Annen trend på Galleriet

Senterleder på Galleriet, Geir Kaland, forteller om en omsetningsøkning på 1,5 prosent første kvartal i år, sammenliknet med samme tid i fjor.

— Vi opplever en annen trend enn resten av landet. Salget av klær og sko øker ikke mer enn 0,6 prosent, mens dagligvarer og restauranter øker med 4,2 prosent, sier Kaland.

På Lagunen Storsenter kan salgsøkningen av klær og sko på hele 36 prosent i vesentlig grad forklares med utvidelsene.

For de 20 største motesentrene i landet er gjennomsnittlig økning i omsetningen i første kvartal på 7,6 prosent, og vi har dermed kjøpt klær og sko for litt over 100 millioner mer enn i 1. kvartal i fjor.