Historien om norske fiskeeksportørers vansker med å komme til på EU-markedet er lang og sørgelig. Akkurat nå er ørreten truet av straffetoll for angivelig dumping, mens laksen kan rammes av kvoter og muligens også straffetoll fordi EU-oppdrettere mener den norske dereguleringen av lakseindustrien har brakt markedet i ulage.

Normalt er norske myndigheter og næringsaktører nærmest maktesløse uansett om EUs anklager og regnestykker er rette eller ikke. Men de prøver likevel.

— På møtet i morgen vil vi argumentere for at det ikke finnes saklig grunnlag for safeguard (beskyttelsestiltak). Vårt hovedpoeng er at produksjonen av laks økte ikke bare i Norge, men også i EU i 2003, sier Norges EU-ambassadør Bjørn T. Grydeland til Bergens Tidende.

Dermed mener han det ikke er grunnlag for å hevde at den norske dereguleringen har skadet skottene og irene. Så er spørsmålet om argumentene biter på Kommisjonen. Den har foreløpig ikke signalisert noen mening.

I dette tilfellet er det ikke gitt at EUs handelskommissær Pascal Lamy vil ta parti for sin egen næring. Frihandel står fortsatt sterkt i Brussel, og her har Storbritannia og Irland bedt om ren proteksjonisme.