JØRN ARNE TOMASGARD

Jorden roterer rundt sin egen akse, og i løpet av året flytter jordkloden seg én gang rundt solen. I et visst punkt i banen skrår Jordens nordlige halvkule maksimalt vekk fra solen. Sett fra nordlige bredder står solen da lavest mulig på himmelen. Dette inntreffer i dag klokken 13.42. På sørlige bredder står solen samtidig så høyt på himmelen som mulig, og der er det da sommersolverv. Dagen i dag er nesten 13 timer kortere enn ved sommersolverv i juni. Primstavtegnet for vintersolverv er en sol.

Solsnutradisjonene, som man finner spredt mellom datoene 13. og 25. desember, ble dominert av forestillingen om at alt som var fast ble løst den dagen solen snur.

Man ventet seg gjerne værskifte ved solsnu.

På denne dagen sies det at man ikke må foreta noe arbeid. Man må heller ikke bake, for da fester kakene seg på takkene som blir stilt på skrå i peisen. Juleølet må være ferdig, ellers kommer solvervet i. Ingen må sitte med føttene i peisen mens ølet gjærer, da blir det dovent. Dette ifølge boken «Merkedager og gamle skikker», som er en oversikt over skikkene knyttet til primstavens gamle fest— og merkedager.