Møtet startet klokken 17 i Aftenpostens lokaler.

Forbundet har frist på seg til torsdag kl. 12 for å levere en redegjørelse via LO til NHO om forholdene i Schibsted-Trykk. Uenighet om bemannings— og skiftplaner har ført til at Aftenposten de siste dagene ikke har fått produsert store deler av sitt opplag.

Bedriften hevder at årsaken er ulovlige aksjoner, noe Grafisk Forbund og klubben i Aftenposten hittil har avvist. Realiteten i konflikten er at klubben ønsker å ansatte flere trykkere for å redusere overtiden mens bedriften mener større fleksibilitet fra de ansattes side er et bedre virkemiddel.

Det er for tiden ledige trykkere i Oslo.

Før møtet var bedriftens standpunkt at den ikke vil drøfte "pragmatiske løsninger" før de ulovlige aksjoner opphører. Hvis klubbformann Nordby nå gir grønt lys for normal produksjon i Nydalen, ligger det derfor til rette for en løsning som sikrer regelmessig utgivelse av Aftenposten fra onsdag natt.NTB