Den nye partikkelen ble funnet etter gransking av prøver av ryggmargsvæske fra 22 schizofrene pasienter i Norge så vel som i Sverige. Disse prøvene ble sjekket mot tilsvarende prøver fra en kontrollgruppe på 38 pasienter med andre nevrologiske sykdommer.

Schizofreni, som enkelt sagt gir seg utslag i en spaltet personlighet, er en svært alvorlig form for sinnslidelse. Ifølge medisinsk statistikk rammer den om lag 1 prosent av alle svensker på ett eller annet tidspunkt i livet.

Partiklene som nå er oppdaget, ligner ingen hittil kjent form for liv. –Vi kjenner til ulike former for smittestoffer så som viruser, bakterier og prioner, men dette ser ut til å være en hittil ukjent livsform, sier professor Lennart Wetterberg til avisen Dagens Nyheter.

Han tilføyer at det er for tidlig å si om de nyoppdagede mikropartiklene forårsaker schizofreni, eller om det er sykdommen som fører til at de oppstår. Nærmere vitenskapelig omtale av partiklene blir offentliggjort i fagtidsskriftet Neuroscience Letters.

(NTB)