— Vi står et stykke fra hverandre, men har et ansvar for å prøve å finne en løsning. Derfor ble vi enige om å møtes til en ny runde fredag formiddag, sier forhandlingsleder Lars Johnsen for Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) til NTB.

Han har tro på at det skal gå an å finne en løsning på konflikten, men er forsiktig med å tidfeste når streiken kan være over. Også motparten ser optimistisk på muligheten for å komme til enighet.

— Forhåpentlig er det mulig å finne en løsning i løpet av fredagen eller kanskje litt innpå natten til lørdag, sier kommunikasjonsrådgiver Svein Thompson i Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL).

Bitter konflikt

Avblåses streiken, vil det i så fall innebære slutten på en konflikt som utad har antatt bitre dimensjoner. Tonen har vært uvanlig skarp mellom transportarbeiderne og deres arbeidsgivere, og bedre ble det ikke da LTL sendte ut en pressemelding med et nytt kronetilbud til de streikende tidligere i uka, uten å orientere fagforeningene først.— Det er så lite redelig og så lite profesjonelt, tordnet NTFs forhandlingsleder Lars Johnsen. Tilbudet som blant annet innebar et samlet lønnstillegg på 3 kroner per time ble blankt avvist og partene sto tilsynelatende lengre ifra hverandre enn noensinne.

— Streiken dreier seg ikke først og fremst om penger, men prinsipper for å unngå sosial dumping, fastslo en fortørnet forbundsleder Roger Hansen i Transportarbeiderforbundet.

I underkant av 1.800 transportarbeidere er i streik som følge av uenighet om utformingen av den såkalte Speditøravtalen og tariffavtalen til Schenker. Streiken lammer godsterminaler og utkjøring av varer, blant annet til Vinmonopolet.

Møttes på ny

Til tross for uenighetene fra tidligere i uka, møttes forhandlingslederne på begge sider av bordet til nye samtaler torsdag.

— Vi ble enige om å ta opp kontakten igjen og møttes over en kaffe, sier Johnsen til NTB.

Selv om de ikke fant fram til noen løsning på konflikten, ble de enige om å fortsette samtalene hos Riksmeklingsmannen på fredag.

Administrerende direktør Tom Rune Nilsen i LTL mener påstanden fra de streikende om sosial dumping er grunnløse. Han har tidligere uttalt at det streikes fordi ledelsen i Transportarbeiderforbundet forsøker å innføre et yrkesmonopol på lasting og lossing av biler i Norge.

Streiken vil 15. juni være 30 dager gammel, og da er meklingsmannen ifølge lovverket pålagt å innkalle partene til et møte.