Årsaken er mangel på kraftlinjer ut av Rogaland og Vest-Agder. Dermed kan en rekke store vindkraftprosjekter på Vestlandet skal stå i fare for å bli skrinlagt.

Hele 19 planlagte vindkraftverk på Vestlandet står i fare for å bli skrotet, skriver Klassekampen.

Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) vil nemlig bare behandle tre av totalt 22 søknader om vindkraftanlegg i regionene. Det er nemlig ikke plass til flere, mener NVE.

— Det er disse 500 gigawattimene det er plass til i nettet nå, sier NVE-direktør Agnar Aas.

De tre kraftverkene som NVE vil behandle søknadene til, vil til sammen nettopp produsere 500 gigawattimer.

Ettersom NVE ikke har fått noen søknader fra nettleverandørene i området om å utvide nettkapasiteten, vil dermed de øvrige 19 prosjektene kunne bli skrinlagt.

Ifølge miljøstiftelsen Zero er manglende nettkapasitet en flaskehals for utbygginger over hele landet.

— Kraftlinjer er like viktig for fornybar energi som skinner er for toget, sier Zero-leder Einar Håndlykken.