Samtidig anklager forbundene hovedstyret for å ha brutt organisasjonens vedtekter.

Forrige uke trakk lederen for YS Stat, Britt Brestrup, seg som 2. nestleder i organisasjonen på samme grunnlag. Det er hovedstyrets beslutning om å la Norsk Helse— og Sosialforbund forlate YS seks måneder før tiden som er den direkte foranledningen til opprøret.

Maskinistforbundet har allerede meldt seg ut av YS, og Tollerforbundet har varslet en "betinget utmelding". Sammen med Helse- og Sosialforbundet utgjør de protesterende forbund om lag halvparten av medlemsmassen i YS.NTB