Striden om endring i fødselspermisjonen blir en av de vanskeligste sakene for den nye barne— og likestillingsministeren som blir utnevnt i statsråd fredag.

Striden om en tredeling av permisjonstiden toppet seg da statsminister Jens Stoltenberg i forrige uke kontant avviste forslaget.

Ifølge Dagsavisen ligger det an til at et nytt forslag der den medisinsk begrunnede barselpermisjonen holdes utenfor den omstridte tredelingen, kan få et splittet Arbeiderparti til å enes.

– Det er en fornuftig måte å tenke på. De første ukene er jo barselpermisjon for at mamma skal komme seg, ikke foreldrepermisjon, sier Anniken Huitfeldt, som er en av de heteste kandidatene til å overta etter Manuela Ramin-Osmundsen. Huitfeldt har markert seg som en av tredelingens sterkeste motstandere.

Også stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul, som også har vært nevnt som en kandidat til statsrådsposten, er positiv til det nye forslaget.

Forslaget innebærer at mor vil være garantert 22 ukers fødselspermisjon, hvis hun velger å ta ut 54 uker med 80 prosent lønn. Det er det de fleste velger. Pappa garanteres 16 permisjonsuker, mens mor og far kan dele på de siste 16.

Den nye statsråden vil trolig foreslå endring i fødselspermisjonen når Barne- og likestillingsdepartementet legger fram en stortingsmelding om menn og likestilling til våren.