– Det er snart Mortensmesse og sesong for Mortensgås og vi er allerede i gang med slakting av gjessene på oppfordring fra Mattilsynet. Vi slaktet 130 gjess på fredag av en slaktebesetning på 650, og det er mulig at vi over helga får beskjed fra Mattilsynet om å framskynde slaktinga, sier Olsen til NTB.

Gjess er fugler som man i noe større antall ikke kan ha inne på små arealer. Slaktegjessene på Holte Gård går derfor ute, mens stamgjess kan oppholde seg inne gjennom vinteren. Det er de som skal danne grunnlaget for neste års gåsebesetning. Men etter at Mattilsynet fredag innførte forbud mot å la tamfugl gå ute, er det usikkert hvordan det kommer til å gå med neste års gåseproduksjon fordi neste års besetning av gjess er avhengig av å gå ute, opplyser Olsen.

Atskilt

– For oss vil et uteforbud til våren ikke få så store økonomiske følger, men det stiller seg sikkert annerledes i land som Polen og Tyskland for eksempel der det er svære dimensjoner over gåseholdet, sier Olsen.

Holte Gås og And er også store i Norge på produksjon av andekjøtt, men på dette området skaper ikke uteforbudet problemer for Olsen i Drangedal.

– Vi har ikke hatt endene ute fram til nå, og endene er også fysisk atskilt fra høns og gjess her hos oss. Vi slakter ca. 200 ender i uka, sier Olsen.

Små produsenter

Det er ikke de store og profesjonelle produsentene av tamfugl i de 11 fylkene med uteforbud som først og fremst skaper bekymring hos Mattilsynet i forhold til å overholde utegangsforbudet. De store produsentene har stort sett de mulighetene for innendørs oppstallingsplass og atskillelse av ulike tamfuglarter som kreves av forbudet. Det kan være større problemer for små produsenter og folk som driver med høns og annen fugl på hobbybasis.

Kontakt over helga

– Vi har fått mange henvendelser fra folk som spør om hvordan de skal forholde seg til forbudet. Vi vil ikke komme med noe påbud om å slakte fugl i løpet av helga. Folk må får tid på seg til å finne løsninger, og de kan gjerne ta kontakt med de lokale mattilsynene over helga, da skal de få vite hvordan de skal forholde seg. Men jeg understreker at forbudet mot utegang også gjelder hobbyhøns, sier fungerende kommunikasjonsdirektør Finn Oluf Nyquist i Mattilsynet til NTB.

Det som er det viktigste for fjørfeprodusentene nå, er å hindre kontakt mellom tamfugl og villfugl. Folk som driver med fugl, må også hindre at fôr og vann til tamfugl ikke blir tilgjengelig for villfugl og fôring av tamfugl må skje under tak, påpeker Nyquist.