Storbyer verden over vil i mars neste år markere at de tar kampen mot klimaendringene på alvor, ved å skru av strømmen i én time.

Toronto, Sydney, Melbourne, Brisbane, Canberra, Manila, Tel Aviv og Chicago er blant byene som alt har sluttet seg til den planlagte markeringen.

København, Århus, Odense og Aalborg vil også skru av lyset, og det er ventet at flere andre byer verden over kommer til å slutte seg til.

Verdens villmarksfond (WWF) står bak markeringen som er døpt «Earth Hour» og vil finne sted mellom klokka 20 og 21 den 29. mars neste år.

– I løpet av Earth Hour vil statlige kontorer, bedrifter, ledere og andre slå av lyset og markere sin støtte til arbeidet med å løse den viktigste utfordringen verden nå står overfor, sier WWFs leder James Leape.

Danskene kaller markeringen «Slukk lyset Danmark» og 4.000 dansker har alt meldt seg på kampanjen.

– Danskene står nå sammen med folk fra hele verden om et felles budskap når vi slukker lyset for klimaet. Den internasjonale aksjonen kan forhåpentligvis inspirere politikerne som kommer til klimatoppmøtet i København i 2009, sier kommunikasjonssjef Ida Thuesen i den danske avdelingen av WWF.

Earth Hour ble første gang markert i Sydney i mars i år, der 2,2 millioner mennesker skrudde av lyset og energiforbruket falt med 10 prosent mens aksjonen pågikk.