— Vi fant en sammenheng mellom overvekt hos mor og overvekt hos barn, sier forsker Mona Bjelland til forskning.no.

Hun er en av forskerne bak HEIA-prosjektet (Helse, ernæring, inaktivitet og aktivitet). Målet bak prosjektet er å få ungdommer til å drive mer med fysisk aktivitet og spise sunnere.

Forskerne i prosjektet gjorde en studie for å kartlegge eventuelle sammenhenger mellom mor og fars kroppsmål og barnas kroppsmål.

De fant en sammenheng mellom kroppsmålet til mor og kroppsmålet til sønn og datter. Forskerne fant ingen sammenheng mellom kroppsmål hos far og datter. Guttenes kroppsmål hadde sammenheng med både mor og fars kroppsmål, skriver forskning.no.

— Mor blir derfor veldig viktig i forebyggingsarbeid mot overvekt hos unge, sier Bjelland, som er doktorgradsstipendiat ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Elever fra 37 norske skoler deltok i prosjektet.

Resultatene viste også sammenheng mellom barnas vekt og foreldrenes utdanning.

— Andelen av overvektige barn var høyere blant dem som har foreldre med lavest utdanning. Tilgangen i hjemmene på sukkerrike drikker var høyest hos denne gruppen, og barna oppga lavere tilgang på frukt og grønt i hjemme, sier Bjelland.

Her er et sammendrag av Mona Bjelland sin doktorgradsavhandling ved Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

LUBBEN? Nei, gravid. Forskning viser en sammenheng mellom overvekt hos mor og overvekt hos barn.
Arkiv