Babyen måtte sy fire sting etter angrepet. Moren, som forsøkte å beskytte babyen, måtte sy ti sting etter angrepet. Barnet satt i en bæremeis da hunden gikk til angrep.

Hundeeieren avlivet hunden umiddelbart etter angrepet, men han kan likevel vente seg reaksjon fra politiet, skriver VG.

— Vi mistenker hundeeieren for å ha vært uaktsom siden hunden var løs. Slik loven er i dag har ingen annen mulighet enn å gi en bot, sier politiadvokat Knut Erik Huseby i Søndre Buskerud politidistrikt.

Justisdepartementet jobber med å utarbeide en ny hundelov, men saken vil neppe bli lagt fram for Stortinget før neste år. I dag finnes det bestemmelser om hundehold i politivedtektene, politiloven, straffeloven, bufeloven, viltloven, reindriftsloven og kamphundloven. Disse lovreglene skal etter planen samles i en ny hundelov. (NTB)