Historien om den lille gutten fra Kodal i Vestfold rystet hele Norge. Før skole, barnevern eller helsevesen grep fatt i de mange tegnene på at noe var fryktelig galt, døde åtteåringen 2. februar 20005.

Obduksjonen avdekket et 17 cm langt brudd i skallen og en rekke andre skader som stammet fra mishandling som hadde skjedd over tid.

Først i 2009 ble guttens stefar dømt for mishandling med døden til følge. Lagmannsretten skjerpet da straffen fra tingretten med to år og dømte ham til åtte års fengsel.

I sommer tok Riksadvokaten også ut tiltale mot guttens mor fordi han mener at hennes passivitet gir henne et medvirkningsansvar. I grunnlaget for tiltalen pekes det på at moren måtte vite at gutten ble mishandlet, men ikke gjorde noe for å stoppe det.

Nekter skyld

— Hun erkjenner ikke straffskyld og heller ikke de faktiske forhold, slik det er beskrevet i tiltalen, sier advokat Thomas Randby som skal forvare moren i retten.

Advokaten sier han har en vanskelig jobb før rettssaken starter i Tønsberg tingrett onsdag. Politietterforskningen og straffesaken mot stefaren er massivt omtalt i mediene og det er utgitt en bok om Christoffer Gjerstad Kihles liv og død.

Randby frykter at Christoffers mor langt på vei er forhåndsdømt allerede før saken starter i retten. Han understreker imidlertid at dette er første rettssak mot henne. Riktignok fikk moren forklare seg under rettssakene mot stefaren.

Men dette er første gang hun møter som tiltalt og med anledning til ved egen advokat å kunne forsvare seg mot anklagene.

Forsvareren peker også på at det er betydelig tvil knyttet til saken og at både straffesaken mot stefaren og mot moren flere ganger har vært henlagt av erfarne etterforskere og statsadvokater.

Faren klaget

-Jeg kan se at det er et poeng for forsvareren at saken har vært henlagt en rekke ganger. Det ble vurdert at henleggelsen var feil og det ble derfor beordret ny etterforskning mot moren som har resultert i tiltalen, kommenterer politiinspektør Kjetil Baustad Egelie som er aktor i saken.

Den opprinnelige henleggelsen ble påklaget av guttens biologiske far, som de siste åtte månedene før Christoffer døde ble nektet samvær med gutten av moren.

Riksadvokaten tok klagen til følge, noe som til slutt sørget for tiltalen mot moren.

Det var også en klage fra faren som til slutt førte til at det ble reist straffesak mot stefaren som i dag soner straff for å ha utført mishandlingen.

Påtalemyndigheten har varslet at de ønsker å legge fram dommene fra tingretten og lagmannsretten mot stefaren.

Forsvareren protesterer mot dette fordi han mener dommene ikke kan brukes som bevis.Det er satt av seks dager i retten til saken.