— Det er det ikke grunnlag for å si, mener Kari Melve Klungsøyr, lege og forsker ved Fødselsregisteret og Institutt for samfunnsmedisin.

Det er riktig at 80 prosent av de som har svart på mor og barn-undersøkelsen rapporterer at de ikke har drukket alkohol i løpet av graviditeten.

— Men det som ikke kom frem er at er de tallene ikke er representative for den kvinnelige, gravide befolkning, sier Klungsøyr.

I undersøkelsen har de fått inn svar fra mellom 40 og 45 prosent av de gravide.

— Vi vet at ikkerøykende, høytutdannede kvinner i stabile forhold er overrepresentert i undersøkelsen. Vi kan derfor ikke generalisere og si at 80 prosent av alle gravide norske kvinner holder seg unna alkohol i svangerskapet.

I legetidsskriftsartikkelen fra forskerne ved Barneklinikken på Haukeland Universitetssykehus vises det til at selvrapportering, som i mor-barn-undersøkelsen, har en tendens til underestimering.