Moren til den 8 år gamle Monika Sviglinskaja, Kristina Sviglinskaja, krever nå 200.000 kroner i oppreisiningserstatning.

— Hun ønsker oppreisning for den ekstreme merbelastning en hun er påført og for alle feilene som er utført av politiet i Hordaland, sier morens bistandsadvokat, Stig Nilsen til BT.

Moren har hele tiden vært overbevist om at politiet tok feil da de i 2012 konkluderte med at datteren hadde tatt sitt eget liv.

— Jeg stolte på politiet

Nyheten om erstatningskravet ble først meldt av TV 2.

-Jeg trodde ikke at jeg kunne havne i en slik situasjon hvor jeg ikke skulle ha tillit til politiet. Jeg stolte på politiet og håpet at det kunne bli løst, men det gikk bare i feil retning. Og det var veldig tungt å høre alle de uttalelsene om selvmord, sier Sviglinskaja til kanalen.

Men moren sier hun ikke bærer nag.

— Jeg er ikke bitter, vil dem ikke noe vondt og ønsker dem alle det beste i livet, sier hun.

- Ekstrem belastning

«Kristina var i en ekstremt sårbar situasjon, og det opplevdes som en ekstrem merbelastning at politiet karakteriserte hennes dødsfall som selvdrap. Når det senere viser seg at konklusjonen var basert på sviktende grunnlag, og at etterforskningsskritt ikke var fulgt opp slik hun var blitt lovet, så mener hun at dette må betraktes som grovt uaktsomt», står det i en pressemelding fra Nilsen.

- Flere alvorlige feil

Erstatningskravet er naturlig, mener bistandsadvokaten.

— Beslutningen er basert på rapporten som granskningsutvalget la frem for Riksadvokaten. Hun mener den gir svært tydelig grunnlag for å fremsette krav om erstatning, da den påpeker flere og alvorlige feil og mangler i etterforskningen og tiden etterpå, sier han til BT.

- Hun har unødig hatt enekstra belastning i 3 år. Kravet er derfor satt til kr 200.000, skriver han i pressemeldingen.

Erstatningskravet er basert på et såkalt organansvar, som betyr at politidistriktet kanvære ansvarlig for feil begått av en eller flere enkeltpersoner.

«Varsleren» spilte inn

Også rollen til Robin Schaefer, kjent som «varsleren», spilte inn i morens beslutning.

« Motstanden i forbindelse med Robin Schaefers forsøk på å ta opp saken internt, samt manglende imøtekommelse da vi forsøkte å gjenåpne saken har også betydning for vår vurdering. Hun krever oppreisningserstatning basert på et såkalt organansvar, hvilket betyr at politidistriktet kan være ansvarlig for feil begått av en eller flere enkeltpersoner », heter det i pressemeldingen.

Etter massiv kritikk trådte politimester Geir Gudmundsen midlertidig til side lørdag kveld. Dagen før var har soleklar på at han ikke ønsket å gå av.

Det har ikke lyktes BT å komme i kontakt med fungerende politimester John Reidar Nilsen torsdag kveld.