Lørdag morgen vil Mæland vil ta ordet under debatten om genteknologi og etikk, som er ventet å bli den mest intense på helgens Høyre-landsmøte.

Da vil byrådslederen og juristen fra Bergen snakke partileder Erna Solberg og programkomiteen midt imot.

— For meg er det viktig å stå fast på standpunktet at abort er noe den enkelte kvinne og familie selv må få bestemme, sier Mæland.

En enstemmig programkomité foreslår nemlig at Høyre skal gå inn for å endre ordlyden i abortloven, slik at alvorlig sykdom hos fosteret ikke lenger skal være et selvstendig kriterium for abort etter grensen for selvbestemt abort.Det vil i praksis bety at abortnemndene ikke kan gi tillatelse til abort etter 12. uke basert på at det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom. Kun hvis helsetilstanden ikke er forenlig med liv, skal det tillates abort.

— Har fungert i 40 år

-Vi har en abortlov som fungerer, og har gjort det i 40 år. Jeg ser ingen grunn til endre den nå. Loven har vist at den fungerer i takt med den teknologiske og medisinske utviklingen, sier Mæland.

Argumentasjonen for endringen er blant annet at den teknologiske utviklingen fører til at stadig flere sykdommer kan oppdages, og at Norge kan bli et "sorteringssamfunn" dersom alle mulige sykdommer kan gi rett til abort.

— Jeg ser dilemmaet. Men lovteksten sier at det skal være fare for alvorlig sykdom. Hva som er alvorlig sykdom har også endret seg i løpet av de 40 årene. Det betyr at terskelen for å få abort i realiteten ikke er blitt lavere, mener byrådslederen.

Uenig med Erna

Erna Solberg sier at hun i 14 år har ment at det er grunnlag for å endre abortloven.

— Det er av hensyn til dem som lever med funksjonshemninger og sykdommer som dagens lovtekst sier gir grunnlag for abort. De har behov for å høre at deres liv er verdifullt, sier Solberg.

Hun mener at endringen som er foreslått, er marginal.

— Den får ikke store konsekvenser, utenom for dem som i dag opplever at deres liv kan gi grunnlag for abort, sier hun.

Tilspisset

Det argumentet avviser Mæland tvert.

— Det er klart at man endrer praksis når loven blir endret. Hvis ikke er det ingen vits i å endre teksten, sier hun.

— Det betyr at du ser dette som et forsøk på en innstramming av abortloven?

— Ja, og jeg respekterer at det er mange som ønsker en slik innstramming. Det er det ulike syn om. Jeg synes ikke det er gunstig med en innstramming, men det er viktig at vi har en verdig debatt rundt dette, sier Mæland.

Også Solberg tror debatten blir tilspisset.

— Men kjenner jeg Høyre rett, vil den foregå på en respektfull og verdig måte, sier hun.

Kan bli flertall imot

Minst 12 av de 24 delegasjonene på landsmøtet har tatt standpunkt imot å endre abortloven. Enkelte fylkeslag rakk å gjøre årsmøtevedtak mot programkomiteens forslag, andre har behandlet saken i arbeidsutvalget. Fylkeslagene som er imot er Oslo, Hordaland, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Rogaland, Buskerud, Akershus, Møre og Romsdal, Østfold og Sogn og Fjordane. I tillegg har Unge Høyre og Høyres kvinneforum gått imot forslaget.

Et av medlemmene i programkomiteen, stortingsrepresentant Gunnar Gundersen, har i etterkant sagt at han har ombestemt seg.