– Monica Kristensen Solås skal ikke jobbe mer for Redningsselskapet, kunngjorde selskapets president og styreleder Magnus Stangeland etter sentralstyrets krisemøte tirsdag ettermiddag.

Den suspenderte generalsekretæren går av med sluttpakke og med øyeblikkelig virkning etter et vedtak i styret som ble fattet med seks mot to stemmer.

President Magnus Stangeland sier han i løpet av styremøtet tirsdag var flere ganger i kontakt med Monica Kristensen Solås.

– Hun virket tilfreds med løsningen, sier Stangeland, som ikke ønsker å fortelle hvor stor sluttpakke Solås får for å gå på dagen.

Overraskende

Utgangen på tirsdagens sentralstyremøte i Redningsselskapet er overraskende tatt i betraktning at åtte av 13 medlemmer av Redningsselskapets landsråd mandag kveld ønsket å avsette styret umiddelbart for å hindre at den suspenderte generalsekretæren Solås ble tvunget til å gå. Ifølge nestlederen i Redningsselskapets landsråd Marie Kleppa, ville landsrådets leder møte i styret tirsdag for å orientere om landsrådetflertallets krav. Utfallet av styremøtet tirsdag viser at linjen til landsrådets flertall, slik den ble presentert for pressen av landsrådets nestleder mandag kveld, ikke førte fram.

Må betale tilbake

Styreleder og president Magnus Stangeland bekrefter overfor NTB at det var en forutsetning for flertallsvedtaket i styret at styremedlem Anders Talleraas betaler tilbake konsulenthonoraret på 75.000 kroner han har mottatt fra Redningsselskapet.

– Talleraas var villig til dette for at styret skulle nå fram til en omforent løsning, sier Stangeland.

Leste Lahnsteins e-post

Styret i Redningsselskapet bekrefter at Monica Kristensen Solås har lest e-posten til forgjengeren Anne Enger Lahnstein.

I tillegg har hun søkt på e-posten til visepresident Hermod Larsen, men det er uvisst om denne er blitt lest.

Styret har nå ferdigbehandlet e-postsaken i styret, og styreleder Magnus Stangeland i Redningsselskapet har ingen ytterligere kommentarer til saken.

– Det er nå opp til politiet og Datatilsynet å håndtere saken videre, sier han.

GÅR: Generalsekretær i Redningsselskapet, Monica Kristensen Solås går av med øyeblikkelig virkning. ARKIVFOTO: SCANPIX