TCM mener det er en kjerneoppgave, og følger av mandatet, å bedrive kunnskapsdeling i form av presseturer. TCM vil ikke opplyse hva de totalt bruker på PR-konsulenter. Kommunikasjonssjef Vegar Stokset på TCM sier utgiftene til Edelman tilsvarer «et halvt årsverk på Mongstad», men han ønsker ikke å tallfeste beløpet og sier at han «ikke ser behov for å gå mer i detalj enn det».

— Etter åpningen i fjor gikk vi over fra å bruke et norsk byrå til Edelman, nettopp på grunn av ønsket om mer internasjonal eksponering, sier Stokset.

Fikk som fortjent

Teknologisenter Mongstad i forrige uke; journalister fra britiske medier er skysset ut til Lindås kommune for å få en innføring i teknologier til bruk i CO2-rensing. De kommer fra medier og nettsteder med energi som spesiale. Reisen er organisert av Edelmans London-kontor og det er en ansatt fra Edelman som er reiseleder for journalistene fra Business Green, IEEE Spectrum and Tech Review, Energy Intelligence, ICIS, Petroleum Economist og Energy Live News.Og Energi Live News leverte varene. Kun få dager etter besøket skrev journalist Priyanka Shrestha at "Norge leder an i utvikling av teknologi for fangst og lagring av CO2".

Befolkningen liker Mongstad-prosjektet

I artikkelen om TCM het det også at «prosjektet har full støtte fra den norske befolkningen, fordi den offentlige bevisstheten om miljøspørsmål er høy», alt ifølge TCMs administrerende direktør Frank Ellingsen. Ellingsen ble videre sitert på følgende:

«Villigheten i Norge til å betale for teknologi og for å betale for å utvikle teknologi er høy fordi den globale utfordringen knyttet til CO2-utslipp til atmosfæren er et anerkjent problem i Norge». Han la til at «den norske regjeringen vil være proaktive og utvikle fremtiden teknologi».

Kostet 50.000 kroenr

Kommunikasjonssjef Vegar Stokset opplyser at de britiske journalistene var invitert til Mongstad.

— Presseturen kostet oss totalt cirka 50.000 kroner, opplyser Stokset.- Dette besøket er i stor grad journalister som har omtalt TCM over lengre tid, uten å ha hatt muligheten til å avlegge et besøk. I vårt mandat inngår også internasjonal kunnskapsdeling for å fremme utviklingen av denne nøkkelteknologien for å bekjempe globale klimaendringer. Vi dekker i noen tilfeller kostnader til transport og overnatting for journalister fra redaksjoner som ellers ikke vil ha rom for dette i budsjettene sine. I dette tilfellet var det noen som dekket kostnadene selv, og noen som vi bisto i så måte, sier Stokset.