— Israels utba seg en forklaring på uttalelsene. Ambassadør Juul beklaget det dersom uttalelsene ble oppfattet slik at Norge ikke tar avstand fra voldsbruk, sier pressetalsmann Victor Rønneberg i UD til NTB.

I et intervju med NTB onsdag sa Johansen at "i forhold til folkeretten er det lov å slåss mot en okkupant". Men han understreket samtidig at den norske holdningen hele tiden er å oppfordre partene til å avstå fra voldelige handlinger, "så jeg vil ikke bli tolket dit hen at den norske regjering støtter angrep på israelske soldater", sa Johansen i intervjuet. Han hadde selv lest gjennom sine sitater, før de ble sendt ut.

Uttalelsene om rett til å gjøre motstand mot okkupasjon skapte likevel irritasjon i Israel, som derfor kalte Norges ambassadør inn på teppet og utba seg en forklaring.

— Statssekretær Johansen er mistolket dersom det oppfattes slik at Norge ikke tar avstand fra voldsbruk i Midtøstenkonflikten. Ambassadør Juul beklaget det, dersom det ble oppfattet slik. Israelske myndigheter tok beklagelsen til etterretning, og var tilfreds med at vi gjentok at vi tar avstand fra all voldsbruk, sier Rønneberg.

(NTB)