Slik bt.no skrev tidligere i dag, har regjeringen i ettermiddag varslet en ordning med momsrefusjon for norsk idrett og andre frivillige organisasjoner.

Den nye momsordningen for kjøp av varer innfases fra januar 2010 og vil fram mot 2014 komme opp i 1 milliard kroner i året. Beløpet kommer på toppen av de 200 millionene som i dag gis i momsrefusjon på kjøp av tjenester.

– Et historisk løft for frivilligheten. Nok et av punktene i Soria Moria-erklæringen blir innfridd, sa en oppglødd kulturminister Trond Giske (Ap) tirsdag.

– Vel anvendte penger

Et utvalg ledet av hans eget departement skal umiddelbart gå i gang med å utmeisle detaljene i ordningen, særlig med tanke at den skal være enkel å administrere og ikke påføre organisasjonene kostnader til revisjon og regnskap.

Momskompensasjonen framstår som en skikkelig gladsak og en potensiell stemmesanker for de rødgrønne. Derfor kom Giske sammen med finansminister Kristin Halvorsen (SV) og samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) for å presentere den for omverdenen.

Ingen av de tre kunne forestille seg at opposisjonen skulle være imot denne gaven til frivillighetsnorge, men oppfordret for sikkerhets skyld folk til å stemme rødgrønt ved valget, slik at reformen blir mer enn en papirbestemmelse.

På podiet satt også frivillighetens fremste talskvinner, president Tove Paule i Norges Idrettsforbund og generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge. Halvorsen, som skal finne inndekning for en milliard mindre i moms til statskassen, roste de to for dyktig lobbyarbeid.

– Ikke på noe felt får vi så mye aktivitet, glede og lyst. Dette er vel anvendte penger, sa finansministeren.

Store tall

Giske understreket at problematikken rundt nye idrettsanlegg skal løses separat. Det vil si at eventuelle momsfritak for nye arenaer ikke spiser av den lovede milliarden, men holdes utenfor i en egen framtidig ordning.

Kulturministeren vartet opp med store tall. Han mener også at historien viser hvem som kommer det frivillige Norge i møte.

– Allerede fra vi tok over i 2005, måtte vi sikre 800 millioner som Bondevik-regjeringen ikke ville gi i kompensasjon for bortfall av automatinntekter. Senere har det vært en kraftig økning i statsbudsjettet for frivilligheten. Ved sluttføring av kulturløftet i 2014 vil beløpet komme opp i 3,5-4 milliarder kroner, fem ganger så mye som i 2002, skrøt Giske.

Sp-leder Liv Signe Navarsete sa at enigheten om en momsordning er en stor dag for Senterpartiet og for dugnadsnorge.

– Dette er en ordning som vil glede folk flest. Momsrefusjon for frivilligheten var en av de tre store valgkampsakene for oss i 2005, ved siden av kommunene og samferdsel.

Glede blant de frivillige

Idrettspresident Paule pekte særlig på at den nye ordningen er forutsigbar og langsiktig.

– Dette er en god dag for oss. Endelig foreligger det noe konkret. Blant de 12.000 idrettslagene våre, sier 9.000 at momsrefusjon vil være det grepet som hjelper mest.

Generalsekretær Brekke i Frivillighet Norge, en paraply for 208 organisasjoner, slutter seg til den positive omtalen.

– Nå slipper Bymisjonen å betale 25 prosent mer for kaffe enn McDonald's, og korpsene slipper moms på noter og trompeter. Dette er definitivt en gledens dag, sa Brekke.

SCANPIX