RAGNHILD HOV

Bergen kommune har allerede signalisert at kommune vil tape millioner. Nå legger Meland kommune et konkret regnestykke på bordet. Det viser at kommunen vil tape 900.000 kroner på reformen i år. Neste år blir tapet knapt to millioner kroner.

Fra 1. juli må kommunene betale moms for alle tjenestene de kjøper fra andre. Det gjelder både konsulenttjenester og kjøp av interkommunale tjenester.

Det er det siste som særlig trekker utgiftene oppover for Meland kommune.

Feiing og legevakt Rådmann Helge Thorsen har utarbeidet en lengre liste over tjenester som blir avgiftspliktige fra månedsskiftet

I alt er det bevilget 87,7 millioner kroner gjennom kommunenes rammetilskudd som kompensasjon til kommunesektoren til merutgifter i samband med momsreformen.. Rådmannen har regnet ut at for Meland vil dette dekke 90.000 kroner.

Ordfører Solbjørg Åmdal Sandvik (Høyre) legger ikke skjul på at hun er bekymret.

Baksmell – Dette er en baksmell. Knapt to millioner på et driftsbudsjett på 150 millioner kroner er ikke ubetydelig for en liten kommune. Blir ikke utgiftene kompensert, slik staten har lovet, må vi gjøre opp budsjettet med underskudd. Alternativet er å kutte i skole— eller sosialbudsjettet. Det kommer ikke på tale, sier hun

– Ordføreren peker også på at Meland har inngått en rekke avtaler om interkommunalt samarbeid på statens oppfordring for å spare penger. Blant annet gjelder det legevaktordningen med Lindås

– Nå går vinningen opp i spinningen. I dette tilfellet gir staten med den ene hånden mens den tar med den andre, sier Åmdal Sandvik.

Springer til KS Mange kommuner har henvendt seg til Kommunenes Sentralforbund (KS) Informasjonssjef Jørn Ivar Baade sier at KS sine økonomiske eksperter nå vil beregne hvor stor kompensasjon kommunen må ha.

– Momsreformen er innført av staten. Dermed må også staten sørge for at alle utgifter bli kompensert, sier han.