— Dette er dramatisk, sier direktør Vidar Bakken i Studentsamskipnaden i Tromsø til studentavisen Utropia.

Prisene i den nye idrettshallen for studentene i Tromsø vil trolig stige med opp til 24 prosent, mens kantineprisene på universitetet og høgskolen kommer trolig til å stige med 15-16 prosent, ifølge Bakken.

Studensamskipnadenes felles organ, Samskipnadsrådet, jobber med å få kantinene og studentidretten unntatt fra momsen. Innen helse, statlig virksomhet og undervisning er det allerede gitt unntak fra moms.

— Vi er i grenseland, men myndighetene tør ikke å gi for mange fritak, mener Bakken.

Endelig avgjørelse for hvem som får unntak kommer i løpet av våren, og første virkedag for de nye momsreglene er 1. juli.

NTBTromsø