MA-Ungdom er samlet til kongress på Karmøy, og organisasjonen er bekymret for at momsen og økningen i førerkortkostnadene vil lede ungdom til å ta førerkort uten å gå gjennom kjøreskolene. Dette vil føre til at vi får dårligere bilførere på veiene, mener organisasjonen.MA-Ungdom krever at momsen snarest må sløyfes fra førerkortopplæringen, eller at ungdom opp til 25 år får offentlige stipender hvis de velger opplæring gjennom kjøreskolene. Det vil bidra til at all ungdom får den beste førerkortopplæringen, som i dag tilbys ved kjøreskolene, mener MA-Ungdom.