Kultur— og kirkedepartementet har bevilget et ekstraordinært tilskudd på 250.000 kroner til Molde Jazz.

Ifølge pressemeldingen har man lenge ønsket å øke tilskuddet til festivalen. Det kan imidlertid være liten tvil om at det er oppstyret rundt den Israelske statsministerens besøk som har utløst tilskuddet.

Det omstridte statsbesøket utløste ikke bare protester fra artister og publikum. Det medførte også at billettinntektene ble lavere, sikkerhetsopplegget dyrere og artistenes reiseutgifter høyere enn beregnet.

— Ledelsen i festivalen har påpekt at besøket av statsminister Sharon under festivalen i 2003 har hatt økonomisk betydning for festivalen. Det er uansett klart at festivalen har en anstrengt økonomi, sier kulturminister Valgerd Svarstad Haugland i en pressemelding.

Da Molde Jazz i høst sendte krav om økonomisk kompensasjon etter besøket, beregnet de merutgiftene til 203.000 kroner og inntektstapet til 287.000 kroner.

REUTERS