Det finnes ingen tall på omfanget av barnemishandling i Norge, men sykehusene oppdager nærmere 200 tilfeller av grov barnemishandling i året.

Hjelpeapparatet overser tilfellene fordi de går ut ifra at det er faren som slår. Ifølge leger er det imidlertid moren som står for en stor andel av denne mishandlingen.

– Det kan være alt fra bruddskader på barna til skader i hodet, sier overlege Jens Grøgaard ved barnesenteret på Ullevål universitetssykehus i Oslo.

Han frykter at man bare oppdager en liten del av dette, og at omfanget er større enn man tidligere har trodd.