I løpet av 2008 vil det være flere mennesker på jorda som har mobiltelefon, enn de som ikke har.

Andelen av befolkningen som har mobiltelefon vokser raskt i u-landene, og bare i Brasil, Russland, India og Kina ble det tegnet mer enn 1 milliard mobilabonnementer i fjor, viser tall fra FNs telekommunikasjonsbyrå (ITU).

Det ventet at halvparten av menneskene på jorda vil være i besittelse av en mobiltelefon i løpet av de første månedene dette året. I 2000 var det kun 12 prosent av verdens befolkning som hadde mobiltelefon.

I OVERTALL: Har du ikke en mobiltelefon tilhører du snart mindretallet på jordens overflate.
GORM K. GAARE