En ekspertgruppe ledet av Folkehelseinstituttet slår i dag fast at stråling fra mobiltelefoner ikke er farlig. Det er heller ingen holdepunkter for å si at mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr kan gi andre plager, som for eksempel eloverfølsomhet.

Ekspertgruppen er nedsatt av Helsedepartementet og har medlemmer både fra norske og svenske forskningsmyndigheter. Forskerne peker blant annet på at grenseverdiene for såkalte svake felt fra mobiltelefoner og annet sendeutstyr er 50 ganger under det nivået som kan gi oppvarming av menneskelig vev, eller som kan få nerveceller til å avfyre signaler.

Videre har de funnet at:

•svake elektromagnetiske felt rundt mobiltelefoner og annet sendeutstyr ikke øker risikoen for kreft.

•fruktbarhet hos menn ikke blir nedsatt.

•mobiltelefon ikke fører til skader på nervesystemet, eller andre sykdommer og andre skader.

Ingen innbilning

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland har i mange år erklært at hun er overfølsom for mobilstråling.

Selv om ekspertgruppen nå har konkludert med at mobiltelefoner ikke gir slike plager, betyr ikke det at de er innbilte, ifølge utvalgsleder Jan Alexander, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet.

— Et stort antall studier tyder på at plagene må ha andre årsaker enn fysisk påvirkning fra svake elektromagnetiske felter rundt mobiltelefoner, trådløse sendere og annet trådløst utstyr. Vi har ikke forskning som støtter at tiltak hjelper, for eksempel redusert bruk av mobiltelefon eller trådløse nettverk, sier Alexander.

Han mener at pasienter med slike plager må utredes og tas på alvor av helsevesenet, og han sier at det er behov for mer kompetanse på denne typen plager.

Mange opplever at øret blir varmt når man snakker lenge i mobiltelefonen. Ifølge ekspertgruppen har dette ingenting med mobilstråling å gjøre.

— At huden varmes opp litt skyldes varme fra batteriet, ikke fra radiosenderen i telefonen. Det elektromagnetiske feltet vil i svært liten eller ingen grad bidra til oppvarmingen, sier Alexander.

- Liten usikkerhet

Ekspertgruppen som har studert dette, mener det er liten usikkerhet knyttet til konklusjonene i rapporten, bortsett fra risikoen ved høy eksponering over flere tiår.

"Kreftregistrene bør derfor brukes for å studere utviklingen av kreftforekomsten fremover i tid, og forskningen må ikke stoppe opp", heter det i rapporten.

Ekspertene mener likevel det er lite sannsynlig at lang tids bruk av mobiltelefon vil gi helseskader.

Rapporten kan leses i sin helhet på www.fhi.no