Advokat Fegran (Andersens forsvarer) : — Nå stiller jeg spørsmålet i åpen rett jeg visket til deg under aktors prosedyre. Pleide Viggo Kristiansen å gjemme mobiltelefonen sin på sykkelen ?

Andersen: - Ja, i salvesken, under sykkelsetet.

Advokat Fegran: - Gjorde han det 19. mai ?

Andersen: - Det vet jeg ikke.

Det er fortsatt spørsmålet om drapstidspunktet og inngående/utgående samtaler til Kristiansens mobiltelefon som opptar rettens forskjellige aktører. Kristiansens mobiltelefon har vært i aktivitet klokka 18.57, 19.24 og 19.37. Den første og siste meldingen er sendt av Kristiansen selv, mens meldingen klokken 19.24 ble mottatt av Kristiansen.

Advokat Tore Pettersen kommer i morgen til å prosedere på at mobiltelefonbruken utelukker Kristiansand fra åstedet 19. mai.

Eksperter fra Telenor har i retten forklart at alle inn- og utgående samtaler fra klokkan 18.57 til 19.37 kom via basestasjonen Eg A, en basestasjon som ifølge Telenor ikke rekker frem til åstedet.