Mobiliserer mot verftsplaner

I ettermiddag samles to styrer og en generalfor-samling for å avgjøre fremtiden for Laksevåg Verft AS. Fire timer tidligere møtes alle ansatte for å markere dyp skepsis til planene.

MAGNE REIGSTAD

magne.reigstad@bergens-tidende.no

Laksevåg

Folkene på Laksevåg Verft føler de er satt på sidelinjen i prosessen som kan føre til at deres arbeidsplass krymper betraktelig. Hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet, Haakon Ase, sier til Bergens Tidende at forslagene innebærer en halvering av skipsreparasjoner på Laksevåg. -— Denne delen av virksomheten skal overføres til Mjellem & Karlsen AS på Marineholmen. Dette mener vi er feil fordi minst 60 prosent av skipene vi har inne, ikke kan passere under Puddefjordsbroen og dessuten stikker de for dypt. Skipsreparasjoner kan umulig bli noe stort satsingsområde på innsiden av broen, sier Aase. I administrasjonens skisse til mer effektiv drift heter det at aktiviteten på Laksevåg må krympes slik at mer av området kan leies ut til andre. Det legges også opp til å kutte i administrasjonen i begge selskapene for å spare kostnader. Aase og kollegene frykter både for arbeidsplassene sine og for at industriproduksjon og oljerelatert virksomhet skal bli splittet opp på to miljøer. Han mener at det tjener verken bedriften eller kundene. Industriavdelingen på Laksevåg er etter hans mening meget velfungerende. -- Dette er å skyte seg selv i foten, mener Aase. -- Hva kan dere gjøre? -- Vi krever en forsvarlig saksbehandling og at saken utsettes. Bedriften må innfri løftene om at de ansatte skal få delta aktivt i omstillingsprosessen, og vi kan under ingen omstendigheter godta forhandlinger under et slikt tidspress, sier den tillitsvalgte. Videre reaksjoner og strategier blir drøftet på dagens allmøte. Her stiller medlemmer fra Fellesforbundet, Forbundet for ledelse og teknikk og Lederne.